Construction of additional warehouse space

Novosti

1. август 2017.

Izgradnja dodatnog magacinskog prostora

Sa razvojem poslovanja povećavaju se potrebe i za dodatnim kapacitetima tako da je kompanija

ALWAG uložila sredstva u izgradnju magacinskog prostora površine 1000 m². Ovaj prostor je

namenjen za skladištenje gotovih proizvoda, u cilju efikasnijeg zadovoljenja potreba naših stalnih ali i

novih kupaca.